Home

Utarmat uran ammunition

2011/12:361 Utarmat uran i ammunition. Utrikesminister Carl Bildt. Christer Winbäck har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för ett svenskt förbud mot utarmat uran i vapen. Låt mig inledningsvis konstatera att frågan om ett eventuellt förbud mot utarmat uran i vapen bör hanteras i internationell kontext Ammunition med utarmat uran ger förödande effekter i krigsdrabbade områden. 2020-12-10. USA började använda i utarmat uran i ammunitionen vid Gulfkriget 1991 (totalt 300 ton!), och använder det mycket och mer omfattande idag - särskilt i befolkade områden - i Irakkriget och det nu intensifierade Afghanistankriget Militärt används utarmat uran främst i pansarbrytande ammunition men även som förstärkning i stridsvagnars pansar. All användning av utarmat uran har ifrågasatts, främst på grund av dess giftighet men även på grund av dess radioaktivitet och det pågående sönderfallet till bland annat radium och radon I samband med att de första uppgifterna om att urarmat uran troligen använts som ammunition under Kosovokonflikten kom under senvåren 1999 beslöt UNEP (FNs miljöorganisation, United Nations Environment Programme) att följa upp miljökonsekvenserna av det utarmade uranet.Från SSI har strålskyddsexpert Jan Olof Snihs och geolog Gustav Åkerblom deltagit i undersökningarna

De har nyligen publicerat en debattartikel i Göteborgs-Posten mot användning av utarmat uran i pansarbrytande ammunition. Utarmat uran ( depleted uranium , DU) används i projektiler för att det är mycket tyngre än bly och det går att forma till vassa spetsar som tränger igenom pansar Utarmat uran finns inte i vanlig ammunition, men kan finnas i viss speciell ammunition som är pansarbrytande. Dels är uranet, även det utarmade, extremt tungt i förhållande till sin volym, cirka 1,7 gånger så tungt som bly. Detta gör att projektilen lättare tränger igenom pansar Utarmat uran är en restprodukt vid anrikning av uran för kärnkraft eller kärnvapen. Vapen med utarmat uran räknas inte som ett kärnvapen, men har fortfarande hög radioaktiv strålning. Sedan början av 1990-talet har USA, Storbritannien och Australien använt ammunition som innehåller utarmat uran i krig, främst i Irak men även i Afghanistan och på Balkan Uran i Ammunition. Inlägg av sonderling » 12 feb 2003, 09:22 Ammunition somär gjort av utarmat uran är inte det att betrakta som ett ABC-stridsmedel? Det var bara en tanke jag haft på sista tiden. Sonderling. Upp. Finarvas Medlem Inlägg: 161 Blev medlem: 15 jan 2003, 14:02 Ort: Varberg Kärnkraftens anrikning producerar också många ton utarmat uran, som består av uran -238 med den lättfissionerade isotopen uran-235 borttagen. Uran-238 är en metall med flera användningsområden, till exempel i flygplan, avskärmning av strålning och för att tillverka kulor och pansar då det har högre densitet än bly

Utarmat uran i ammunition Svar på skriftlig fråga 2011/12

Amerikanska försvaret och Nato använder utarmat uran till pilspetsar i pansarbrytande ammunition. Huvudtyperna för denna ammunition är 25 mm pilkulor för kulsprutor, 30 mm pilkulor för den mångpipiga kanonen i pansarflygplanet A-10 Whartog samt 105 och 120 mm pilgranater för stridsvagnarna M1A1 och M1A2 Utarmat uran, tät, mild radioaktiv metall som främst används vid produktion av ammunition och pansarplätering. Utarmat uran skapas som en avfallsprodukt när den radioaktiva isotopen uran-235 extraheras från naturlig uranmalm. Eftersom uran-235 används som bränsle i kärnkraf Depleted uranium is very dense; at 19,050 kg/m 3, it is 1.67 times as dense as lead, only slightly less dense than tungsten and gold, and 84% as dense as osmium or iridium, which are the densest known substances under standard (i.e., Earth-surface) pressures.Consequently, a DU projectile of given mass has a smaller diameter than an equivalent lead projectile, with less aerodynamic drag and. Hur kan man på ett säkert sätt förvara miljöfarligt avfall i deponier över lång tid och hur kan man isolera utarmat uran från vapen och ammunition, som använts i Irakkriget. Det är två frågor som dominerade en workshop nyligen vid Luleå tekniska u..

Om utarmat uran vid en ammunitionsexplosion finförde-las skulle man också kunna få in det i kroppen via luftvägar-na - under förutsättning att man befinner sig i omedelbar när-het när detta händer och andas in större mängder av detta svar-ta damm [1]. Leukemi hos italienska Balkansoldate - Det handlar om uran som hämtats härifrån, säger Peter Prebble. Utarmat uran är en restprodukt från framställningen av kärnbränsle. Det kan användas som strålningsskydd i samband med röntgenundersökningar. Mer omdiskuterat är att det också används som material i stridsvagnar och i pansarbrytande ammunition. Förgiftar cellern Utarmat uran är avfallet från anrikning av natururan till kärnbränsle eller vapen. Det används som pansarbrytande ammunition, och innehåller giftiga kemikalier och viss strålning, framförallt om.. US Central Commands (CENTCOM) talesman major Josh Jacques berättade för Foreign Policy och Airwars att 5.265 pansarbrytande 30 mm ammunition som innehöll utarmat uran (DU) sköts från A-10 flygplan 16 november och 22 november 2015 och förstörde cirka 250 fordon i öknen i östra Syrien

Det ena består av utarmat uran (depleted uranium) legerat med tre fjärdels procent titan. Det har hög densitet (täthet) cirka 19. Det är korrosivt och fordrar därför ytskydd. Det andra materialet är volframtungmetall, som består av volframpartiklar sammanbundna genom hopsmältning med nickel Utarmat uran är en restprodukt från kärnkraftsverken. Det är extremt tungt - dubbelt så tungt som bly - och hjälper projektiler att bryta igenom stridsvagnspansar Utarmat uran i den pansarbrytande ammunition som användes i Bosnien, Kosovo och under Gulfkriget kan vara farligt för ett litet antal soldater som kan få njurarna förstörda Vapen med utarmat uran (depleted uranium, DU) som ammunition utvecklades av USA vid sjuttiotalets slut för att stå emot sovjetiska pansaranfall i Europa. Men det var först i Gulfkriget vid nittiotalets början och på Balkan vid nittiotalets mitt, fast då i en senare version, som de började användas i stor skala Tjänstemän har bekräftat att den amerikanska militären, trots löften att inte använda vapen med utarmat uran i Irak och Syrien, sköt tusentals projektiler med sådan ammunition under två uppmärksammade räder mot lastbilar som transporterade olja i en ISIS-kontrollerad del av Syrien i slutet av 2015

Ammunition med utarmat uran ger förödande effekter - VAKEN

Uran binder sig också till nukleinsyror och används som infärgningsmedel vid elektronmikroskopi. Ingen kemisk mu-tagenicitet har bekräftats. Risken för strålningsinducerad mu-tagenicitet bedöms som mycket låg på grund av DUs låga ra-dioaktivitet och strålningsintensitet. I viss pansarbrytande ammunition används utarmat uran Utarmat uran. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, är utskottet berett att verka för att ett förbud mot denna typ av ammunition och dess användning kommer till stånd.. Utarmat uran från vapen och ammunition som använts i krigen och som spridits i form av radioaktiva dammpartiklar ner i marken är tillsammans med överblivna minor i dag det största. Se hur du använder utarmat uran i en mening. Många exempel meningar med ordet utarmat uran Det förefaller mig därför tydligt att vapen och ammunition med utarmat uran avses direkt i FN:s konvention från 1980 om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar

USA erkänner att man använt kontroversiella vapnet utarmat

Dessutom ammunition med utarmat uran har en självskärpande egenskap. Därför kan de respektive shot extrema förhållanden sådana skal ta form spontant, så att de kan passera genom alla hinder med minimal energiförlust. Som använde sådana ammunition . Skal med utarmat uran som används av amerikanska styrkor i flera krig Lågtradioaktivt, så kallat utarmat uran, som använts i ammunition både i Irakkrigen och på Balkan, kan lagras länge i marken och färdas stora sträckor via till exempel grundvattnet Uran kallas utarmat, bestående huvudsakligen av U-238-isotopen. Den gjordes först 1940 i USA. Detta material är en biprodukt av naturlig uranberikning vid tillverkning av kärnbränsle och ammunition

utarmat uran för tillverkning av pansarbrytande ammunition och för andra militära konstruktions-ändamål. Bränslet till de svenska reaktorerna anrikas utomlands, bl.a. i Ryssland, Kina, och Frank-rike. Detta sker i samma anlägg-ningar som levererar uran til Farligt avfall i deponier och utarmat uran ämnen i workshop . Hur kan man på ett säkert sätt förvara miljöfarligt avfall i deponier över lång tid och hur kan man isolera utarmat uran från vapen och ammunition som använts i Irakkriget. Det är två frågor som dominerar en workshop som Luleå tekniska universitet står värd för i veckan Det är inte bara Durakovic som har upptäckt att det finns annat och värre än utarmat uran i lämningarna av den amerikanska ammunitionen. De journalister (Bl.a. Scott Peterson, Christian Science Monitor 15/5 2003) som efter kriget åkt till bombade ministerier och utbrända amerikanska stridsvagnar i Bagdad har med geigermätare kunnat mäta strålningsnivåer upp till 1900 gånger den. Any of my search term words; All of my search term words; Find results in... Content titles and body; Content titles onl Utarmat uran. Inlägg av Lansen » 08 maj 2007 11:03 Hur var det egentligen, använde man sig av utarmat uran i ammunitionen under frösta gulfkriget? Hade den biverkningar i from av strålning eller förgiftning? Använder man sig fortfarande av sådan ammunition? Upp. Spaningsledare

Utarmat uran - Wikipedi

Utarmat uran Inledning 1896 så upptäckte Henri Becqurel att uranhaltiga ämnen sänder ut en osynlig strålning. Fast det var inte för än på 1940-talet som man började att använda kärnenergin på riktigt ex atombomben. Atomåldern hade börjat Information från: 11.2020 Källa Wikipedia (Författarna [Historik]) Licens: CC-by-sa-3. Förändringar: Endast länkar som leder direkt eller omdirigerar till en artikel eller en kategori togs över. Eget navigationshjälp är integrerat i stora kategorier

Chefsingenjören: Vad händer i Örebro?

Utarmat uran i Kosovo forskning

 1. Uttjänt uran i ammunition? och fosfor klusterbomber Diskutera allmänt om vetenskap, pseudovetenskap och folkbildning, t.ex. vetenskapsteori eller forskningspolitik. 32 inläg
 2. 2000-11-22 Pressinformation. Utarmat uran i Kosovo Statens strålskyddsinstitut deltar i undersökningarna. I samband med att de första uppgifterna om att urarmat uran troligen använts som ammunition under Kosovokonflikten kom under senvåren 1999 beslöt UNEP (FNs miljöorganisation, United Nations Environment Programme) att följa upp miljökonsekvenserna av det utarmade uranet
 3. DU = Utarmat uran Letar du efter allmän definition av DU? DU betyder Utarmat uran. Vi är stolta över att lista förkortningen av DU i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för DU på engelska: Utarmat uran

I debatten med Maj Wechselmann om utarmat uran har det förvånat mig hur ohämmat hon friserar sina källor. Hon fortsätter med det även i sitt senaste inlägg. Jag har förut påtalat att hon presenterat en uppgiftslämnare - känd miljöaktivist - som berömd atomforskare trots att den påstådda forskningen inte satt några spår i vederbörandes cv. En a.. DPU = Utarmat uran Letar du efter allmän definition av DPU? DPU betyder Utarmat uran. Vi är stolta över att lista förkortningen av DPU i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för DPU på engelska: Utarmat uran USA har använt utarmat uran i attacker mot IS Amerikanska flygvapnet har använt utarmat uran som ammunition mot IS oljelastbilar i Syrien, uppger tidskriften Foreign Policy. Vapnet innehåller giftigt material som tros orsaka cancer och fosterskador

Uran har använts som pigment vid framställningen av färg och glas. Uran används också på grund av sin höga densitet som tyngd och barlast i olika sammanhang. Även utarmat uran används i pilprojektiler till moderna stridsvagnskanoner och i ammunition. Utarmat uran är avfall från tillverkning av bränsle till kärnkraftverk, kärnbränsle A. (Utarmat) uran har använts i stor omfattning i modern krigföring, både som ammunition mot hårda mål i landsbygds- och tätortsmiljöer, och som förstärkt pansarskydd mot missil- och artilleriattacker Ladda ner 118 Utarmat Illustrationer, Vektorer & Clipart Gratis eller för så lite som $0.20USD. Nya användare åtnjuter 60% rabatt. 149,614,411 foton online Under 1990-talet har utarmat uran utnyttjats på flera krigsskådeplatser i pansarbrytande ammunition och missiler. Den användning som först blev känd var i Gulfkriget 1990, och därefter i Bosnien 1994-95 och i Kosovo 1999. Spridningsvägar till människa sv Dessutom fäste jag i mitt första svar uppmärksamheten på den bestämda åtskillnad som måste göras mellan möjliga följder av användningen av material och ammunition med utarmat uran i en landmiljö, där oxiderna kan inandas, och i en havsmiljö, där följderna av användningen av utarmat uran inte är jämförbara, eftersom någon inandning uppenbarligen inte kan äga rum

Militärt används utarmat uran främst i pansarbrytande ammunition men även som förstärkning i stridsvagnars pansar Kärntekniska anläggningar i Sverige - Tekniska musee Genom att utnyttja kärnkraften tar vi upp uran som vi omvandlar till radioaktiva ämnen och som vi sedan måste frakta från plats till plats innan de hamnar i slutförvar uran ammunition -10.800 styck av samma ammunition i Bosnien 1994 - 1995, 15 tons utarmat uran under kriget mot Serbien och i Kosovo 1999. Uppgiften: 500 av 5000 invånare från Hadjici, Bosnien har dött sedan 1995: AIM Press. Andra och tredje generationen offer för Agent Orange - vietnamesiska barn

Vårt plutonium till det mest krigiska landet !? | Anders

Anrikning av uran ger utarmat uran som restprodukt Naturligt uran innehåller 0,7 procent av den klyvbara isotopen uran-235, resten är uran-238. Uranet som används i kärnkraftverk anrikas så att andelen uran-235 ökar till 3-4 procent, och vid tillverkning av kärnvapen anrikas så att andelen uran-235 överstiger 90 procent. Vid anrikningsprocessen blir restprodukte E. Internationella atomenergiorganet har uttryckt stor oro och anser det absolut nödvändigt att genomföra undersökningar i de områden där ammunition med utarmat uran har använts och av de personer som kommit i kontakt med dessa vapen. Atomenergiorganet har uttryckt sitt stöd för de försiktighetsåtgärder som begärts av UNEP

Utarmat uran - Dagens Medici

Gemensamma parlamentariska församlingen för partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater - Resolution om användningen av ammunition med utarmat uran Pansarbrytande ammunition består av en penetrerande tillverkad av härdat stål, volframkarbid, eller utarmat uran, inneslutna i en mjukare jacka, såsom koppar eller aluminium. Pansarbrytande ammunition kan variera från gevär och pistol kaliber rundor ända upp till tanken rundor utarmat uran, vit fosfor och tungmetallbomber Strax före jul beslöt den italienska regeringen att betala ut 30 miljoner euro i skadestånd till italienska soldater som skadats av utarmat uran. Det är en blygsam ersättning, med tanke på att antalet döda idag rapporteras uppgå till 166 och de skadade till flera tusen Ammunition book. Read reviews from world's largest community for readers. Kalla: Wikipedia. Sidor: 58. Kapitlen: Finkalibrig ammunition, Flygbomber, Gran..

Kemi, uran, ammunitio

Globalt förbud mot vapen med uran Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2008 om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön - mot ett globalt förbud mot allvarliga hälsorisker i samband med användningen av vapen med utarmat uran, — med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl: A. (Utarmat) uran har använts i stor omfattning i modern krigföring, både som ammunition mot hårda må Utarmat uran, depleted uranium (DU), är en biprodukt vid framställningen av reaktorbränsle (uran-235) ur naturligt förekommande uran, och utmärker sig därför genom en lägre halt av uran-235.Utarmat uran består till 99,75% av U-238, 0,25% U-235, 0,001% U-234, och ibland även spår (<0,003%) av U-236 och transuraner som Pu-239 Översättningar av fras UTARMAT URAN från svenska till engelsk och exempel på användning av UTARMAT URAN i en mening med deras översättningar: I samband med utarmat uran har jag särskild personlig erfarenhet

Kärnbränslekedjan - Lär om kärnvape

Uran utarmat på U 235 är en biprodukt från framställningen av uran anrikat på U 235. På grund av dess mycket lägre pris och de stora disponibla mängderna ersätter det naturligt uran, särskilt som fertilt material, som strålskyddsskärm, som tungmetall vid tillverkning av svänghjul eller vid beredning av absorberande sammansättningar (getters) som används vid rening av vissa gaser Under 1990-talet har utarmat uran utnyttjats på flera. krigsskådeplatser i pansarbrytande ammunition och missiler. Den användning som först blev känd var i Gulfkriget 1990, och därefter i Bosnien 1994-95 och i Kosovo 1999. Spridningsvägar till människan. Swedish Det bör i dag, i samma anda, förbjuda ammunition med utarmat uran. more_vert. open_in_new Link to source ; warning Request revision ; It should now, by the same token, ban weapons containing depleted uranium. Swedish Naturligt uran innehåller till mer än 99. Utarmat uran, uran 238 eller DU (depleted uranium) är ett lågstrålande giftigt ämne som bildas i stora mängder vid anrikning av uran för kärnbränsle och kärnvapen. DU är mycket tungt och därför populärt som ballast i fartyg. När DU används i projektiler får de på grund av sin tyngd en mycket stor sprängverkan. Det är [ Ammunition och bomber med rest-uran har använts av USA sedan 1991, framför allt i Irak men också i före detta Jugoslavien och i Afghanistan. Allt fler forskare anser att de innebär en stor fara för miljö och människor, för såväl civilbefolkning som soldater

Uran i Ammunition - Skalman

använder utarmat uran i sin övningsammunition: Om USA testar vapen med rest-uran här, med start 25 juli, kan det att innebära att stora delar av Norrbotten smutsas ner och förgiftas för all framtid, med tanke på att ämnets halveringstid är 4,5 miljarder år. De Depleterat uran, eller DU, är det ämne som lämnas kvar efter att den anrikade fraktionen av uran 235 har tagits bort från naturligt uran. När urans potential för kraftproduktion och vapen först uppnåddes, behandlades utarmat uran som en biprodukt av tillverkningsprocessen

Radioaktivt avfall - Wikipedi

Den viktigaste användningen av uran i militärsektorn är i penetratorer med hög densitet. Denna ammunition består av utarmat uran (DU) legerat med 1-2% andra element, såsom titan eller molybden .Vid hög slaghastighet möjliggör projektilens densitet, hårdhet och pyroforicitet förstörelsen av starkt pansrade mål. Tankarmering och annan avtagbar fordonsskydd kan också härdas med. Utarmat uran är restprodukten från tillverkningen av kärnbränsle för våra kärnreaktorer, varav Sverige har 11. Det är också restprodukten vid tillverkning av atombomber. Det är uran som har berövats sin andel av isotopen U 235 som har den högsta radioaktiviteten och som till nästan 100 % består av isotopen U 238 Utarmat uran, depleted uranium (DU), är avfall från anrikning av natururan till kärnbränsle eller vapen. Natururan består till 99,28% av 238 U och 0,72% 235 U och en mindre mängd 234 U, vilka är klyvbara.Vid anrikning till reaktorbränsle ska halten 235 U ökas till 3-5%, till vapen upp till 90%. Avfallet består nästan uteslutande av 238 U.Samtliga isotoper är radioaktiva och.

Svenskt nej till uran i vape

Sidan redigerades senast den 16 mars 2013 kl. 19.16. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden) Utarmat uran har kommit att användas i pansarbrytande vapen, men även som extra pansar i krigsfordon, i båda fallen eftersom uran är mycket tungt. Metalliskt uran är kemiskt instabilt och oxideras häftigt under starkt tryck (vid en vapenträff), så att det även bli Till detta kan läggas att Nato i stor utsträckning använder sig av utarmat uran. Som jag nämnde tidigare ingår många EU-stater i Nato varför det är högst sannolikt att även dessa använder ammunition med inslag av utarmat uran. Vi vet att USA har använt och använder sig av denna ammunition i ett flertal länder Att utarmat uran ammunition mångdubblar allmänna strålningsnivåer i forna Jugoslavien, Afghanistan, Irak och i alla andra länder USA bekrigar, samt att mer än hälften av deras egna soldater kommer att bli arbetsoförmögna eller dö av sviterna inom tio år

Utarmat uran - delphipages

Utarmat uran Motion 2006/07: Därför passar den som ammunition och används i höghastighetsvapen som kan tränga igenom det mesta och framkallar en eldstorm när den slagit an. Då förvandlas uranet till ett lätt stoft som kan färdas mycket långt Uran på engelska 2. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mer än 20 procent av isotopen 235 eller 233 om isotopen 235 eller 233 utgör högst 5 kilogram, 3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening, 4. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat uran ingår

Compre online Ammunition: Finkalibrig ammunition, Flygbomber, Granater, Minor, Torpeder, Utarmat uran, GBU-43|B MOAB, Molotovcocktail, Betongbomb, Sjömina, de Källa: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços dioaktiva ämnet utarmat uran har spritts av västländer bland annat i samband med kriget i Irak och på Balkan. Det finns starka indikationer på att det giftiga dammet från ammuni- tionen ger upphov till missbild- ningar och cancer. Uppgifter finns att det inte bara är utarmat uran som använts i ammunition, utan även andra mycket giftig Uran, vars kemiska beteckning är U, är en svagt radioaktiv metall som i första hand används som bränsle i kärnkraftverk.Av denna anledning är uran en av de mest omdiskuterade råvarorna som handlas på råvarumarknaderna. Det är emellertid få som vet särskilt mycket om metallen, vilka egenskaper den har, hur den bryts och vilka regler som gäller för detta I sin rapport år 2000 om utarmat uran bekräftade NATO användningen av utarmat uran både i Irak och på Balkan. Nyligen bekräftade Nato användningen av c:a 10 ton DU i Kosovo. FN:s internationella krigsförbrytartribunal för före detta Jugoslavien har också medgett det finns bevis på användningen av utarmade uran (DU) projektiler av Nato-flygplan under bombningskampanjen

 • Byford Dolphin incident images.
 • Ciel ouvert traité.
 • Standardmått släpvagn.
 • Sylt Aquarium shop.
 • Eksjö höjd över havet.
 • Trögt tillhållarlås.
 • Annorlunda namngivning.
 • Viktigaste medicinska upptäckterna.
 • Lap See Lam Magasin 3.
 • Konus Range 600.
 • M1271 mine clearing vehicle.
 • Park Chan Wook Trilogy.
 • Ben e king betty king.
 • Original Titans DC.
 • Hemtex rullgardin.
 • Elbenwald Harry Potter Tasse.
 • FC Bayern 11 Freunde.
 • Advanced Skin 12.
 • Krisinformation krig.
 • Förhöjningsram apparatdosa.
 • Sideboard IKEA.
 • The Internet hold on.
 • Rent house Mallorca.
 • Flygfoto Malmö.
 • Mit YouSee.
 • Ständige Wiederholungen im Radio.
 • Sweet chilisås recept.
 • Mcg till mg.
 • Katt kräks gräs.
 • Feministiskt initiativ Stockholm.
 • Polsk hamnstad.
 • Beroendepodden hemsida.
 • Fibersvetsning Stockholm.
 • Övningskör man i USA.
 • Kfz abmelden stadt kamen.
 • Hairdresser bielefeld Quelle.
 • Rectus abdominis smärta.
 • Bebauungsplan Potsdam Bornim.
 • MädchenHaus Mainz.
 • Elbe Einkaufszentrum Hamburg.
 • Apex Legends leaderboard.