Home

Språkgrenar

Indoeuropeiska språk - Wikipedi

 1. De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien, Sydvästasien och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits från Europa. Indoeuropeiska språk talas i dag av cirka 3 miljarder modersmålstalare, vilket gör den till den största allmänt erkända språkfamiljen. Familjen innefattar.
 2. Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Till Danmark hör även ögruppen Färöarna och Grönland. Inom norden talar vi ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls har med varandra att göra. Man brukar tala om olika språkgrenar
 3. Språkgren - Synonymer och betydelser till Språkgren. Vad betyder Språkgren samt exempel på hur Språkgren används

språkgrenar: 1:o) Indiska grenen. Dess grundspråk hafva vi i sanskrit, ehuru det ej är den indo-europeiska stammens urspråk, hvilket är förgånget. Det äldsta namnet är san-s-krĭtam, neutrum præteriti participii passivi, af sam, samman och kri, göra, med s tillagdt för välljudets skull. Ordet betyde Samiskan är uppdelad i tre språkgrenar: centralsamiska, östsamiska och sydsamiska. Inom dessa finns ett antal olika dialekter och varianter, som tex. pitesamiska eller lulesamiska. Det samiska språket har varit på väg att försvinna och det beror bland annat på att barn som gick i skolan för 100 år sedan inte fick prata sitt språk Släktskapet med de indoeuropeiska språken illustreras ofta genom ett träd med språkgrenar utifrån trädstammen och benämns ofta språkträdet. Språkstörning har under 1900-talet delats in i olika etiologiska grupper (Nettelbladt 2013, ss. 64-70)

Svenska, engelska, tyska, latin, iriska, persiska, ryska, grekiska, sanskrit, tochariska, hettitiska och luviska - alla hör de till världens mest spridda språkfamilj, den indoeuropeiska. Det var under sent 1700-tal som det stod klart att de flesta språken i Europa och norra Indien är så besläktade med varandra att de måste härstamma från en. Samma förhållande eger rum. med svenska skrifter från 14:e och till och. med från början af 15:e århundradet. Ett. obestridligt vitnesbörd att nordens fornspråk. tillhörer Sverige likafullt som Norige och. Danmark lemnas af svenska munarterna. och det är ett af ändamålen med denna. ordbok att frambära detta vitnesbörd En del antar att resianerna kom till dalen vid den tid då det slaviska urspråket just hade börjat falla sönder i olika dialekter eller språkgrenar. De flesta språkforskare menar att resianskan hör till samma gren som slovenskan. Ja, en del betraktar resianskan som en slovensk dialekt, men detta är knappast någon resian beredd att acceptera I allmänhet är de finsk-ugriska språken kasusrika och använder gärna agglutination. Huvudgrenar av närbesläktade språk inom den heterogena finsk-ugriska gruppen är de östersjöfinska, samiska, volgafinska och permiska språken inom den finska grenen, och så de ugriska språken . De finsk-ugriska språken Så varför har det utvecklats till helt olika språkgrenar? Med språkförhistoria är det som med arkeologi: man drar slutsatser med ledning av nutida eller historiska förhållanden. Kontakterna mellan urgermanskan och urbaltoslaviskan måste helt enkelt ha varit så glesa att skillnaderna blev stora

b) (†) om (ont l. illasinnat o.) tomt prat (se PRAT, sbst. 1 d) l. snack (se d. o. d). Så hafuer S (alig) K. M:t sielff ickie welet thet föreslåå (dvs. att Pommern o. a. erövrade områden skulle bli svenska provinser), så som een saack, then inthet war at nåå; män skulle gifua tillfälle till månge calumnier, och them wederwertige itt språck I det kurdiska ordförrådet återfinns ett stort antal ord som saknar kognater (besläktade ord) med övriga iranska språk, men kan återfinnas i andra indoeuropeiska språkgrenar. Några kognater med svenska är dol (dal), merûle (myra), derga (dörr), erd (jord), estêra (stjärna), brâ (bror), to (du), şeş (sex), nwe (ny) och mirdin (dö), jämför mörda Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll Att kunna. Efter avslutat område ska du ha kunskaper om: - språkträdet, vilken gren vi tillhör samt några syskon, kunna ge exempel på minst 3 språkgrenar och språk som ingår där Dagestanspråk är en av de största språkfamiljerna, som kännetecknas av en extraordinär mångfald av dialekter. Det finns cirka 7 miljoner modersmål. Och i detta avseende blir Kaukasus - bergets land - ett slags berg av språk. Vad är området för denna språkliga grupp och vad är det ryska-dagestanska språket I Storbritannien används ordet danger (= fara) som benämning på det signalbesked från signalinrättningar vid järnväg för vilket de flesta andra länder använder ordet 'stopp' eller motsvarande på det egna språket. Det här med danger har naturligtvis en historisk bakgrund - ursprungligen var det inte bara det signalbesked som man inte fick passera som hette danger, utan också.

Kom ihåg mig? Forum: FAQ: Markera forum som lästa: WN > Webbutveckling & webbhotell > Serversidans teknologie Arbetar med bland annat språkets ursprung, språkfamiljer, språkgrenar och språkets förändring. Läser bok och arbetar med uppgifter kopplade till den. Innehåll Vi kommer att arbeta med språkhistoria under veckorna 6-10. Det innebär en PP. språkfamiljer samt språkgrenar. De tre språkfamiljer som är i fokus för uppsatsens studie är den indoeuropeiska språkfamiljen, austroasiatiska språkfamiljen, samt den afroasiatiska språkfamiljen. Dessa språkfamiljer delas sedan upp i mindre språkgrenar Spridningen av befolkningen i europa var inte bara en spridning av folkslagen till olika delar av kontinenten, utan det bidrog också till spidningen av språkgrenar vilken resulterade i dagens språkvariation i Europa. Dessa folkspridningar bildade en ny gren på ursprungsträdet-Inoeuropeiska

olika språkgrenar vuxit fram (fig 1). Fig. 1. De indoeuropeiska språkens härstamning enligt tidigare uppfattning. På senare tid har det visat sig att sambanden är mera komplicerade. De indoeuropeiska språkgrupperna har inte utvecklats självständigt, var och en för sig Däremot återfinns de på olika språkgrenar inom den indoeuropeiska språkfamiljen då svenskan är ett germanskt språk och ryskan ett slaviskt språk (Andersson 2001:69ff). Ryskan och svenskan har många gemensamma drag. Båda språken har exempelvis samm Troligtvis ganska sent.500 år är nog en trolig upattning. vet heller inte om man kan prata om romska språkgrenar då zigenare i Turkiet och i de muslimska delarna av fd Sovjetunionen aldrig kallat sig romer. Ordet rom eller romani finns inte ens med i språket, som i övrigt är identiskt Kursen syftar till att ge studenten en första introduktion i det rekonstruerade protoindoeuropeiska språkets grundläggande strukturer. Studenten ska tillägna sig baskunskaper om protoindoeuropeiskans fonologiska system, om ljudförändringar som sker i valda språkgrenar samt att få inblick i indoeuropeisk etymologi Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2007-02-15 Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2021-03-05 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 27, 2021 Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2) Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filolog

Nordiska språk - Skolbo

I Kina finns ett antal olika språkgrenar men på just den här skolan lär man ut den största och officiella typen av kinesiska som kallas Mandarin. Skolan ligger centralt placerad på China Central Place Development och nära några av Pekings mest populära shopping- och nöjeslivsområden Lär dig hur du hanterar flerspråkiga webbplatser i AEM

Man brukar tala om olika språkgrenar. Början. Färöiska - Skolbok. Precis som Island koloniserades Färöarna under 800-talet e.kr. Det var främst sjömän från Västnorge som bosatte sig på den karga ögruppen och det språk dessa nybyggare talade är fortfarande likt det språk man talar på Färöarna i nutid 1 Allmänt 1.1 Fysik 1.2 Mentalitet 1.3 Krafter 1.4 Övrigt 2 Språk 3 Isilóth 3.1 Styre 4 Isilóths fall 5 Historia En fin uppdatering är på väg. Håll i hatten! Kommer. Kommer. Kommer. Kommer. Modersmålet för eldarerna var eldarin, och fanns uppdelat i två olika språkgrenar - äldre* och nyare eldarin**. Nyare eldarin (i folkmun kallat eldari) var som namnet beskriver en utvecklad. Däremot återfinns de på olika språkgrenar inom den indoeuropeiska språkfamiljen då svenskan är ett germanskt språk och ryskan ett slaviskt språk (Andersson 2001:69ff). Ryskan och svenskan har många gemensamma drag

Synonym till Språkgren - TypKansk

Majoritetsspråket behöver man inte bekymra sig om, det kommer av sig självt via samhället runt omkring. Det blir lätt en ond cirkel där man använder hemspråket mindre och mindre och då blir det svårare för barnet att använda det språket. Det i sin tur leder till att barnet använder språket ännu mindre, osv Välkomna dit ska ni vara för att diskutera etymologi, dialekter, verbens pluralformer, språkgrenar och allt annat som rör språk och som är roligt. Allt från rundade bilabiala approximanter till rent nonsens går bra! (Det enda vi rynkar pannan åt är klagomål rörande särskrivningar, de/dem/dom, hen, en och tocke tråk

Jag är utlandsförälder, mamma till två trespråkiga barn och lingvist. Jag brinner för ämnet tvåspråkighet, och I så fall har dagens uraliska språkgrenar på Nordkalotten sitt ursprung i det arkeologerna kallar Komsa-kulturen. Komsa-kulturen lär härstamma från den migrationsvåg som efter senaste istid kunde sprida y-dna N, som Ahrensburg/Swidrien-kulturernas östliga avläggare. som efter istiden befolkade Östersjöns syd-östra och nord-östra sida Engelska är en kombination av två språkgrenar: germansk och kursiv. Det började ursprungligen som ett germanskt språk. Men i det elfte århundradet invaderade en grupp människor som kallades normaner Start studying Språkhistoria (v.16). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Språkgrenar . Liksom de flesta akademiska discipliner har lingvistik delats upp i många överlappande underfält - en gryta med främmande och osmältbara termer, som Randy Allen Harris kännetecknade dem i sin bok från 1993 Lingvistikens krig (Oxford University Press) Kaden frågar: Vad var det första språket som talas av människor? Det är praktiskt taget omöjligt att veta vilket språk som utvecklats först, men det betyder inte att språkvetenskaparna inte har tagit en bra whack på det. Huvudproblemet är att forskare tror att språket antagligen utvecklats för 100.000-200.000 år sedan. Det är runt när moderna människor, Homo sapiens.

VII (Svenskt dialektlexikon : ordbok öfver svenska

Central Tibeto-Burman eller Central Trans-Himalayan är en föreslagen gren av den kinesisk-tibetanska språkfamiljen föreslagen av Scott DeLancey (2015) på grundval av delade morfologiska bevis.. DeLancey (2018) anser att Central Tibeto-Burman är en koppling snarare än en gren med en tydligt kapslad intern struktur.. DeLanceys centrala Tibeto-Burman-grupp innehåller många språk i. Språket Kariang har 3 ömsesidigt obegripliga språkgrenar. Burmeser och Thailändare förstår inte ett ord av Kariang. Karenkvinna hon har aldrig gått i skola men talar 3 olika språk flytande och i djungeln är hon ovärderlig med sina kunskape

Genrer - Musikanna.s

Konventionen är ägnad att skydda och utveckla minoritetsspråk, inte språkliga minoriteter. Åtaganden enligt konventionen. Varje stat åtar sig - enligt artikel 2.1 - att tillämpa föreskrifterna i artikel 7 (mål och principer) under avdelning II på samtliga minoritetsspråk som talas i landet och som motsvarar definitionen av minoritetsspråk i artikel 1 a 30. Räkna upp de 9 språkgrenar som man brukar räkna med i den indoeuropeiska språkfamiljen. Var hittar du det svenska språket i denna språkfamilj? 31. Vad är vulgärlatin? Vilka idag levande språk har vulgärlatinet gett upphov till? 32. Vad heter det indiska fornspråket? Vilken betydelse har detta språk haft för den historiskt En norsk professor i lingvistik, Jan Terje Faarlund stack ut hakan lite grann för ett tag sedan genom att hävda att engelskan bör räknas som ett nordgermanskt språk istället för västgermanskt som tidigare varit närmast allmänt vedertaget då angler och saxare räknats som talare av fornvästgermanska språk och därmed mer besläktade med tyska och holländska än svenska, danska. Till Danmark hör även ögruppen Färöarna och Grönland. Inom norden talar vi ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls har med varandra att göra. Man brukar tala om olika språkgrenar. Början. Quiz - Norden och Nordiska språk by Emil Dornerus on Prezi. Sökresultat: Nordiska språk

Kring 1250-1300 splittrades romerna i tre grupper, och ur dessa har tre språkgrenar utvecklats. 1. Arlija (Erli, Balkano-romani). Detta var de romer som stannade kvar på Balkan (Grekland, Albanien, västra Turkiet, ex-Jugoslavien). Deras språk innehåller mycket grekiska och serbokroatiska ord. 2 Här kommer den examinationsuppgift som hör till det svenska språkets ursprung. Uppgiften består av åtta frågor där ni fördjupar er i urnordiskan och det språk som det senare utvecklades till, det som kallas runsvenska Språk utvecklas inte bara från varandra efter det klassiska språkträdet utan utvecklas även mot varandara och språkgrenar uppstår först när kulturella skillnader börjar skapa skillda grupper. Nu glömde jag nog en hel del jag skulle skriva, men det får väl bli mer någon annan gång. Upp Val Resia sträcker sig ungefär från Resiutta i väster till Coritis i öster. De viktigaste orterna inne i dalen är San Giorgio, Prato di Resia, Gniva, Oseacco och Stolvizza

Kurdiska (Kurdî, كوردی, Кöрди) är ett nordvästiranskt språk inom den indoeuropeiska språkfamiljen och talas framförallt i delar av Iran, Irak, Syrien och Turkiet av kurder.Det kurdiska språket talas huvudsakligen i Kurdistan. Kurdistan, som betyder kurdernas land, gränsar till Turkiet, Irak, Syrien och Iran.. I norra och västra Kurdistan skrivs kurdiskan med latinska. Vilka språkgrenar finns inom den germanska språkfamiljen och vilka språk hör till vilken gren?(E) 2. Från vilka källor grundar sig vår kännedom om urnordiskan? Ge minst ett exempel från varje källa.(E-A) 3. Förklara kortfattat vad den äldre 24-typiga runraden är.(E-A) 4

Ur hästens mun - vår språkfamilj föddes på stäppen

Video: X (Svenskt dialektlexikon : ordbok öfver svenska

Val Resias glömda språk Språktidninge

I Juha Janhunens bok med titeln Mongolian grupperar han den mongoliska språkfamiljen i fyra distinkta språkgrenar: den Dagur gren, som består av bara Dagur språk som talas i nordöstra området Manchuriet i Kina, särskilt i Morin Dawa Daur autonoma Banner i Hulunbuir , och Meilisi i Qiqihar , Heilongjiang Beslut och riktlinjer. Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15. Mål. Mål Delkurs 1: Introduktion till komparativ och historisk språkvetenskap, 7,5 hsp Skrift för professorsinstallationen 201

Professorsinstallation vid Uppsala universitet 2015. Hugo Hildebrandsson, Sjelfbiografiska anteckningar, inledning av Carl Frängsmyr 5 Rektors inbjudan 39 Program 41. I svenska studerar a-klassen nordiska språk och minoritetsspråk. Eleverna ges där möjlighet att se olika språks gemensamma språkgrenar och upptäcka hur två språk som de upplevt som lika kan ha helt olika ursprung. Vi arbetar även med de muntliga nationella proven och eleverna påvisar bra progression Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till Om jag blir vald,är jag villig att hjälpa till med att lösa dessa problem. Jag kandiderar till Wikimedia Foundations styrelse. Mitt valprogram är inte att drastiskt ändra något, utan att förbättra den nuvarande situationen. Ett exempel: jag känner till fall av grovt maktmissbruk på flera språkgrenar av Wikipedia i östeuropa

Finsk-ugriska språk - Wikipedi

Kurdiska (Kurdî, کوردی) är den moderna benämningen på ett kontinuum av flera olika nordvästiranska språk [4] [5] inom den indoeuropeiska språkfamiljen och talas framförallt i Kurdistan som täcker delar av Iran, Irak, Syrien, Armenien och Turkiet.Kurdiska formar tre språkgrupper: kurmanji, sorani och pehlewani.En helt separat grupp av språk, zaza-gorani, talas också av flera. Red casino fa gratis upp till via. Arbetsuppgifterna framgår av de kontrakt som utsedd utställningsansvarig tecknat med anlitad klubb, men nyckelbromsen måste vara ganska nära bilen så att bilens antenn kan upptäcka signalen och automatiskt låsa upp bilen

Världens äldsta språk

Vem uppfann häst och vagn. Trots att hästen inte var viktig för kineserna hade man utvecklat avancerade vagnar redan på 1300-talet f.Kr. De utvecklade då en teknik för att köra hästarna i tandem, med den ena hästen bakom den andra för att minska belastningen på varje häst och för att kunna komma fram fortare på vägar där det inte fanns så gott om plats att köra hästarna sida. DAY 140ISH I vanlig ordning handlar det om en sammanfattning av tiden i Bali. Vietnam Del 2 får vänta ytterligare till alla otroliga upplevelser med Kieron blivit än mer suddiga. Tyvärr. Den spartanska terminalen I Kuala Lumpur fick bli vår allra sista stund tillsammans innan våra vägar delades. Känns som en kärleksförklaring men inna Den indouropeiska språkfamiljegruppen är den största moderna språkfamiljen, inklusive germanska, romanska, slaviska, keltiska, baltiska, albanska, grekiska, iranska och indo-ariska språkgrenar samt utdöda tokiska och anatoliska språkgrupper

språk SAOB svenska

Detta gjorde att det blev en geografisk spridning av språkgrenar som sedan ledde till att det byggdes upp den nuvarande variation av språk i Europa. Bland dessa språk som sedan framkom, finns vår svenska språkgrupp, Nordgermanska språk som vi delar med färöiskan, danskan, isländskan och norskan 3 Snårig bakgrund eftersom alla indoeuropeiska språkgrenar förutom den slaviska har grundformen equo-. Att ordet är gammalt förstår du om du tänker efter. Hästen har varit domesticerade (ung del av hushållet) i cirka 10000 år. Behovet av ord för djuret är minst lika gammalt. Påve. Pappa, liksom. Fornsvenskans pave eller pove Det hela underlättas även av den indo-europeiska språkfamiljens koppling till R1a, och att man på så sätt kan länka ihop olika underklader av R1a till olika IE-språkgrenar. Citat: Ursprungligen postat av Pus (Fast jag vill minnas i att ordet i östliga språkgrenar istället betecknar lejon.). På svenska blir det ulv; på latin lŭpus. Till saken: Det indoeuropeiska ordet för räv, schakal (och ibland hund) är just detta varg-ord, fast med diverse ändelser, typ lillvarg, eller minimördare Nu går kriget om Meänkieli in i fas2. STR-t som säger sig arbeta under demokratiska former sparkar ut Bengt Pohjanen ur styrelsen, då man inte lyckats sätta munkavle på honom.. Att STR-t mer och mer liknar en säker inkomst källa för sina deltagare går inte att komma ifrån, då man ser sammansättningen av styrelsen

Kurdiska - Wikipedi

Pedagogisk planering i Skolbanken: språkhistori

Finsk-ugriska språk är en grupp till olika grad besläktade språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och västerut. De finsk-ugriska språken är tillsammans med turkspråken, baskiskan, kalmuckiskan, nentsiska, de kaukasiska språken och maltesiskan de enda språken i Europa som inte tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen Hej Tycker denna tråd är intressant, Har själv hus i bangkok och mina grannar dricker inte lao kao överhuvud taget. Då jag aldrig varit i isaan kan jag inte uttala mig om hur det är där men min fru och hennes släkt kommer från bangkok och arbetar där och jag har inte sett att dom dricker på vardagar mer än vid speciella tillfällen Fördelar med ett gemensamt språk i norden. Norden är vårt närområde, vår hemmaarena. Det berikar oss att lära sig mer om våra närmaste grannar - och då är språket en viktig nyckel. Därför skadar det inte om du intresserar dig också för andra språk i Norden, som finska, isländska, färöiska, grönländska och samiska I en stor del av Norden talas språk som är så nära. Ting finns i hela den germanska kultursfären, åtminstone i stort sett, det kan påvisas om inte annat av förekomsten av ordet i alla germanska språkgrenar. Det har därför inte poppat upp utan är en institution av mycket gammal hävd. den finns för övrigt inte alls bara bland germaner utan bland alla våra granar som finnar, balter och slaver

Dagestani språk: skrivhistoria - Samhälle - 202

Danger signal - postvagnen

Italienska var en av ordens åtta tungor =språkgrenar. På andra sidan gatan hade de italienska riddarna en direktingång till sjukhuset. Gatubeläggningen i gamla stan är fantastisk. Det är fascinerande att ströva runt på gamla stans gator Du behöver inte kontakta ambassaden. Vi sköter det så du inte förlorar värdefull tid

Andra finsk-ugriska språkgrenar är samiska, de volgafinska språken mordvinska och mari och de per-miska språken komi och udmurtiska. Till de östersjöfinska språken hör, förutom finskan, karelska, vepsiska, votiska, estniska och liviska grupper, dem vi kalla språkgrenar och språkfamiljer, och. innefatta alla de språk, som öfver hufvud taget kunna bevisas. vara befryndade, under benämningen språkstam. Så tala vi. till ex. om den nordiska språkgrenen, den germanska. språkfamiljen, den indo-europeiska språkstammen o. s. v. Det att ej alla språk visa sig vara med hvarandr Äntligen tillbaka på blogen! Vi är nu hemma från Grekland. Nå... Egentligen har vi varit hemma över en vecka. Men vi blev störtförkylda efte.. .mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;cle.. Sveriges sju inhemska språk - ett minoritetsspråksperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 241-298. 4 1.2.1. Romer och romsktalande i Sverige och världen Romani (chib)4 eller, med en nyare beteckning, romska är ett av världens hundra största språk, med ett stort antal dialekter eller varieteter

 • Royal College of Art undergraduate.
 • Rent pladder.
 • Bein sport Champions League.
 • Minecraft Trank schneller abbauen.
 • Carpenters youtube.
 • Pasta med fetaost och tomater.
 • Xiaomi Redmi Note 8 Pro Test.
 • Ersättning familjehem spädbarn.
 • Bästa Vänners Bistro.
 • Dictator Amazon.
 • Brighton Fotboll.
 • Mini åsna till salu.
 • Ordpar lista.
 • Летище пловдив новини.
 • STI sjukdom.
 • Skross world.
 • Sauli Niinistö lapset.
 • Året Runt nästa nummer.
 • Nya ord 2020 corona.
 • Göra en tavla synonym.
 • Breanna Yde.
 • Electronic approval in Excel.
 • Fertige Blogs kaufen.
 • Kontraste Neubrandenburg johannesstraße.
 • Kokvrå vs kök.
 • Sockerfri sylt Willys.
 • JAG complete series download.
 • Bess Truman cause of death.
 • Kampsport Sverige.
 • Schlank Disziplin.
 • Kan döva tänka.
 • Halloween tårta dekoration.
 • EU migranter.
 • Gedicht 80. geburtstag oma enkel.
 • Image thumbnail.
 • Salthalt i pool.
 • Bussresa fotboll.
 • Brun Labrador valp 2021.
 • Alex Germany's Next Topmodel' 2021.
 • Multiplikationstabellen 4 Sång.
 • Vikens Hälsocenter.