Home

Videregående uddannelse i Danmark

Videregående uddannelser i Danmark inddeles overordnet i følgende to uddannelsesretninger, der hver især underinddeles i tre uddannelsestyper: Ordinære uddannelser på videregående niveau. Korte videregående uddannelser (KVU) (2-3 års fuldtidsstudier Videregående uddannelser. Bachelor-, kandidat-, professionsbachelor-, erhvervsakademi-, kunstneriske eller maritime uddannelser Mellemlange videregående uddannelser varer typisk 2 - 4 år og bygger oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse. Mellemlange videregående uddannelser er fx sygeplejerske, folkeskolelærer og diplomingeniør. Lange videregående uddannelser. Lange videregående uddannelser varer samlet 5 år og er typisk delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. En lang videregående uddannelse er fx antropolog, læge og teolog. Bacheloruddannelse. Bacheloruddannelser.

Videregående uddannelser er bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, kunstneriske uddannelser eller maritime uddannelser. Du kan både søge dansk- og engelsksprogede uddannelser Studievalg Danmark tilbyder uafhængig, gratis og landsdækkende vejledning om valg af videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og karriere. Find dit lokale center på kortet og se, hvor og hvordan du kan få vejledning 26. marts 2021. Flere end 60.000 har søgt ind via kvote 2. 15. marts 2021. 60.718 har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag. Det er det højeste antal nogensinde og 3.286 flere end sidste år, hvor rekordmange søgte ind på en videregående uddannelse Forældrenes uddannelse afgørende for om de unge gennemfører uddannelse. Mens vi som befolkning bliver stadig højere uddannet, og andelen, som får en uddannelse, bliver stadig større, har forældrenes uddannelse fortsat stor betydning for, om børnene får en uddannelse, viser disse tal fra Danmarks Statistik Lange videregående uddannelser i Danmark varer 5-6 år, læses på universiteter og inddeles i følgende 6 kategorier: Humanistiske uddannelser; Kreative og kunstneriske uddannelser; Naturvidenskabelige uddannelser; Samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser; Sundhedsvidenskabelige uddannelser; Tekniske og teknologiske uddannelse

Videregående uddannelser i Danmark - Wikipedia, den frie

Se listen: Her er de mest populære videregående uddannelser i 2020. Over 94.000 har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Trods en lille tilbagegang er pædagoguddannelsen stadig den mest søgte videregående uddannelse herhjemme. Søndag d. 05. juli 2020, kl. 16.29 1 års videregående uddannelse eller anden supplering. En udenlandsk uddannelse, som vurderes til i niveau at svare til en hf uden overbygning, giver generel adgang til alle videregående uddannelser inklusive universitetsuddannelser, hvis man supplerer med 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering

UddannelsesGuide

I Danmark udbydes en lang række højere videregående uddannelser. De fleste højere videregående uddannelser er enten universitetsuddannelser, professionsbacheloruddannelser eller erhvervsakademiuddannelser. Som hovedregel skal du have gennemført en gymnasial uddannelse for at kunne blive optaget. De nordiske lande har indgået en aftale om adgang til videregående uddannelser i Norden Eventuel dokumentation for skoleophold eller uddannelse i Danmark efter det fyldte 18. år. Eventuel dokumentation for forsorgsophold i Danmark, hvor grønlandske myndigheder har medvirket til opholdet, efter det fyldte 18. år; Økonomi. Du kan søge dansk SU, hvis du er blevet optaget på en videregående uddannelse i Danmark Akkreditering i Danmark; Institutionsakkreditering; Følg igangværende institutionsakkrediteringer. Arkiv, gennemførte institutionsakkrediteringer; Nye uddannelser; Eksisterende uddannelser. Nøgletal; Paneler i akkreditering; De studerendes rolle i akkrediteringer; Videregående uddannelser; Nyheder . Debatindlæg; Internationalt nyt; Publikatione videregående uddannelser i Danmark, gennem operationaliseringen af nedenstående variable for hvert år i perioden fra 1980, som er det tidligste år DST har brugbare data, frem til og med 2009: Oplysninger om studerende: Oplysninger om forældre

Der er stadig en betydelig social ulighed i uddannelse i Danmark. Med projektet vil EVA bidrage til forståelsen af baggrunden for og rækkevidden af den fortsatte sociale ulighed i uddannelse i Danmark ved at sætte fokus på nye studerendes uddannelsesforventningerne ved indgangen til de videregående uddannelser Kulturministeriet har ansvaret for en række videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som udbyder videregående uddannelse inden for en bred vifte af kunstneriske fagområder: klassisk og rytmisk musik, film, scenekunst, billedkunst og skrivekunst. Til forskel fra størstedelen af de øvrige videregående uddannelser i Danmark er. Danmark - uddannelse, Der findes i Danmark i 2012 knap 2300 almene skoler og andre uddannelsesinstitutioner for børn og unge, heraf ca. 1320 folkeskoler, 540 friskoler og private grundskoler, 265 efterskoler og knap 150 almene gymnasier, der også kan have tilknyttet hf-kurser. De erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx udbydes sammen med erhvervsuddannelserne på ca

Danmark har indgået en samarbejdsaftale med de øvrige nordiske lande om videregående uddannelse. Aftalen betyder, at du som dansk statsborger frit kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i et andet land i Norden. Uddannelserne er gratis, og du kan tage din SU med. Kontakt din studievejledning for mere information Grønlandske studerende på videregående uddannelser i Danmark Danmarks Evalueringsinstitut 5 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) ønsker at forbedre vilkårene for grønlandske stude-rende i Danmark med målet om, at flere gennemfører deres uddannelse. UFM har derfor bedt Dan En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. I Danmark er der fire forskellige gymnasiale uddannelser: Der er også mulighed for at sammenstykke en hf-uddannelse af hf-enkeltfag, så det svarer til den toårige uddannelse til hf-eksamen med eller uden overbygning. Uddannelsen til almen. Og uddannelse er vigtigt. Vi skal satse på uddannelse. Især i et land som Danmark. Vi lever af det, vi kan med vores hænder og det, vi har imellem ørerne. Dygtige håndværkere, HK'ere, sygeplejersker og ingeniører. Men undervejs har fokus flyttet sig for entydigt imod de lange videregående uddannelser Team Danmark samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner for at sikre den fornødne fleksibilitet, så du kan kombinere en videregående uddannelse og elitesport. Team Danmark-støttede atleter kan typisk få mulighed for forlængede studieforløb samt fleksibilitet i forbindelse med eksamener, praktik og obligatorisk undervisning

Alle uddannelser - Danmarks Statisti

Unge til en videregående uddannelse i Danmark eller udlandet. Kun danske statsborgere. Kun personer der er opvokset (normalt mindst fra alder 5-6 år til 16-17 år) i Holstebro Kommune eller i Møborg eller Flynder Sogn eller. Personer med tilknytning (normstyle='max-width:90%' alt= ansættelsesforhold) til Holstebro Sygehus (Regionshospitalet i Holstebro) eller Videregående uddannelser i Danmark er højere uddannelser af overvejende teoretisk og bogligt indhold - i modsætning til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser).. Inddeling af de videregående uddannelser. Videregående uddannelser i Danmark inddeles overordnet i følgende to uddannelsesretninger, der hver især.

Danska universitetsutbildningar kallas ibland för lange videregående uddannelser och motsvarar utbildningarna inom det svenska högskole- och universitetssystemet. Artikel Erhvervsakademi- uddannelser - dansk högskoleutbildnin Videregående uddannelser I Danmark skal vi leve af at være dygtige, kloge, videbegærlige, kreative og innovative. Vi skal leve af viden og knowhow, af at tilegne os viden og af at blive bedre til det, vi allerede gør

Søg videregående uddannelse - Optagelse

Forside - StudievalgDanmar

 1. Sammenlign videregående uddannelser På Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra Læringsbarometeret på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job
 2. Danmark har den laveste placering i sammenligningerne på relativ løngevinst ved videregående uddannelse, hvor Danmark ligger 20 ud af 23. Dernæst kommer Danmarks placering ift. årlige udgifter per studerende for videregående uddannelser (18 ud af 24)
 3. Uddannelsen varer 2½ år og svarer til 150 ECTS-points. Du kan tage uddannelsen på dansk - eller få internationale kompetencer på den tilsvarende engelske uddannelse 'Chemical and Biotechnical Science' 1½ års undervisning med teoretisk viden og praktisk arbejde og 1 års lønnet praktik i en virksomhe
 4. SU. Log på med NemID. Har du spørgsmål om din SU, skal du kontakte SU-medarbejderen på dit uddannelsessted

Dette SFI Tema stiller skarpt på uddannelsesmobiliteten i Danmark siden 1960'erne - dvs. udviklingen i, hvorvidt børn opnår en højere, tilsvarende eller lavere uddannelse end deres forældre. Temaet kortlægger og beskriver mønstrene i uddannelsesmobiliteten i Danmark, giver et overblik over dansk forskning på området og supplerer med egne analyser af registerdata Med en uddannelse via fjernundervisning kan du fuldt ud disponere over din egen tid. I dag udbyder mange uddannelsesinstitutioner uddannelser via fjernundervisning - dvs. som internetbaseret undervisning. Her kan du få svar på dine spørgsmål om, hvordan det er at tage et fjernstudie. Hvad kan du læse via fjernundervisning Pædagogisk indblik 7: Specialevejledning på de videregående uddannelser (28.10.2020) Musikundervisningen er blevet alvorligt svækket i Danmark (02.06.2020) Glidninger - 'Usynlige' forandringer inden for pædagogik og uddannelser (25.02.2019) Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion (02.09.2016

Video: Uddannelses- og Forskningsministerie

Korte videregående uddannelser (KVU) er højere, videregående uddannelser af teoretisk/boglig art.. Korte videregående uddannelser i Danmark kan ikke påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. For at blive optaget som studerende på en videregående uddannelse skal man først have gennemført og bestået en studieforberedende ungdomsuddannelse - dvs. en gymnasial. Videregående uddannelser samles i byerne - og trækker Danmark skævt En ny undersøgelse viser koncentrationen af uddannelser. Organisation maner til modstand mod udviklingen. »Det vil kræve politisk styring«, siger ekspert Ud i verden Vil du gerne til Danmark, Norden eller det øvrige udland og tage en videregående uddannelse? Her kan du finde informationer om dine muligheder for at tage en videregående uddannelse i Danmark, Norden eller det øvrige udland Forældrenes uddannelse betyder mindre i Danmark. Rockwoolfonden drager blandt andet sin konklusion på baggrund af en tabel fra en OECD-rapport fra 2014. Denne tabel beskriver, hvor stor en andel af studerende på de lange videregående uddannelser, der har forældre med kort eller ingen uddannelse Videregående uddannelser kan ikke påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. For at blive optaget som studerende på en videregående uddannelse skal man først have gennemført og bestået en studieforberedende ungdomsuddannelse - dvs. en gymnasial uddannelse.På visse videregående uddannelser er det dog også muligt at blive optaget, hvis man på forhånd har.

Når du tager en studentereksamen fra Handelsgymnasiet, bliver du klædt godt på til videregående uddannelse og til job i Danmark eller udlandet. Direkte vej til videregående uddannelse Efter din tid på Handelsgymnasiet bliver du klar til at læse videre på for eksempel universiteter, handelshøjskoler, professionshøjskoler eller erhvervsakademier Erhvervskompetencegivende uddannelse omfatter erhvervsfaglig, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Anm.: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet På det tertiære niveau, dvs. det område, der i Danmark dækker de videregående uddannelser, er Dan-mark ifølge de seneste opgørelse fra OECD helt nede på en 14. plads ud af de 34 lande, der indgår i opgørelsen. Det fremgår af figur 7. Danmark ligger således på et lavere niveau end flere af de lande, so Ved videregående uddannelse forstås i denne overenskomst. i Danmark: Uddannelser ved institutioner for videregående uddannelse og videregående uddannelser ved andre uddannelsesinstitutioner, som forudsætter gymnasial uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer

De svenske universiteter har som i Danmark forskellige former for adgangskrav til videregående uddannelser: Grundläggande behörighet (grundlæggende adgangskrav) er, at du skal have bestået en række fag på et gymnasielt grundniveau, så du er kvalificeret til at kunne gennemføre en universitetsuddannelse du kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark Mener du, at din uddannelse er forældet, skal du aflevere et brev, hvor du forklarer, hvorfor du ikke kan bruge din uddannelse, sammen med din ansøgning om SVU

Almindelige nøgne kvinder damer

Analysen af vilkår for optagelse og adgang til videregående uddannelser i Danmark viser, at blandt de ansøgere, der opfylder adgangskravene til de ansøgte videregående uddannelser, så er der lidt færre med en IB eksamen, der bliver optaget på en videregående uddannelse end med en dansk gymnasial eksamen Størst er forskellen, når det gælder de lange videregående uddannelser. Af de 30‑34-årige i kommunen havde 32,6 % i 2019 en lang videregående uddannelse, mens det var 22,0 % på landsplan. Siden 1991 har stigningen i uddannelsesniveauet især været markant for kvinderne, hvor andelen, der kun har grundskoleuddannelse, er faldet fra 23 % i 1991 til 8 % i 2018 Alle flygtninge bør have lige adgang til videregående uddannelser i Danmark, mener regeringen. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye vil sørge for, at alle flygtninge kan få en gratis uddannelse

Opråb: Dårligt dansk øger risikoen for frafald | Sermitsiaq

Videregående uddannelser. I Danmark skal vi leve af uddannelse. Derfor er det vigtig, at uddannelserne er af høj kvalitet og at den studerende får kompetencer, der kan bruges på arbejdsmarkede Fremtiden kalder på kommende studerende, der har motivationen, viljen og erfaringen til at tage en lang videregående uddannelse. Derfor ønsker vi at udvide kvote 2-optagelserne på de danske universiteter. Luk flere humanistiske uddannelser. I Danmark uddanner vi folk til arbejdsløshed

Natalia - ALLIANCE ONLINE

Betydningen af den økonomiske gevinst ved at uddanne sig fremgår bl.a. af undersøgelser fra SFI og OECD. Dette notat belyser uddannelsespræmien i Danmark ud fra en ny undersøgelse udført af iTracks for CEPOS. Uddannelsespræmien angiver timelønnen for en person med videregående uddannelse sammenlignet med en person, der er ufaglært Andel med videregående uddannelse er opgjort i 2014. Grundet databrud er der for Chile anvendt tal fra 2014 og for Japan 2010 (nyeste tilgængelige). Kilde: OECDs database (stats.oecd.org), Science and Technology Indicators og National Accounts Særligt i de seneste år er tilgangen til de videregående uddannelser steget meget Den grønlandske særordning. Ansøgere fra Grønland kan optages uden om adgangsbegrænsningerne på de videregående uddannelser i Danmark. Du skal dokumentere, at du opfylder en række faglige og tilknytningsmæssige kriterier for at gøre brug af særordningen folk søger optagelse på en videregående uddannelse, dels når de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Brevet blev dengang sendt på foranledning af Team Danmark og indholdet var udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. I marts 2002 blev et lignende brev udsendt af ressortministerierne til de videregå

Støtte fra Danmark sikrer flygtninge adgang til videregående uddannelse. På Global Refugee Forum blev det annonceret, at Danmark bliver partner i det såkaldte DAFI-program, der tilbyder universitetsstipendier til unge flygtninge videregående uddannelse, karakteropnåelse og senere beskæftigelse 4. Belyse udgifter og tilskud, der er forbundet med IB, sammenlignet med stx 5. Skabe overblik over andre internationale gymnasiale uddannelser i Danmark, der kan have samme funktion som IB-uddannelsen 6 Vores kursusprogram henvender sig til elever fra Danmark og udlandet, som ønsker at opbygge en mappe med arbejder til brug for optagelsesprøverne på de videregående uddannelser inden for kunst, litteratur, arkitektur, design og grafisk design. Fag: Billedkunst, design og arkitektur | Varighed: ½ år. Adresse: Krabbesholm Allé 15, 7800 Skive en videregående uddannelse, end det tager at påbegynde en ungdomsuddannelse. Sådan er det også for personer, der er født i Danmark. Forskellen kan blandt andet hænge sammen med, at man først skal tage en ungdomsuddannelse for at kun - ne blive optaget på en videregående uddannelse. For flygtnin

Uddannelse i Danmark Øget brugerbetaling kan give samfundsmæssige milliardtab Venstre har foreslået, at der skal ses nærmere på effekterne af øget brugerbetaling på de vide-regående uddannelser. Ikke desto mindre kan AE dokumentere, at der er milliongevinster af videregående uddannelser i Danmark Danmark ud fra en ny undersøgelse udført af iTracks for CEPOS. Uddannelsespræmien angiver timelønnen for en person med videregående uddannelse sammenlignet med en person, der er ufaglært. De umiddelbare løntal viser, at reallønsudviklingen efter skat for personer me Guide til MBA-uddannelser udbudt i Danmark. Fredag d. 28. august 2015, kl. 13.59. Del denne artikel. Del denne artikel. Optagelseskrav: Bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse, diplomuddannelse i reguleret forløb eller udenlandsk uddannelse på samme niveau

Fakta om uddannelser, studerende og dimittender - Danmarks

fremmedsprog på de videregående uddannelser i danmark aFholDt på via university college, aarhus, Den 30. april 2012 Danmarks fremtidige evne til at agere i en globaliseret verden afhænger blandt andet af, om vi formår at øge interessen for fremmedsprog på de videregående uddannelser. Det er en af hovedkonklusionerne i rap Det siger statistikkerne om køn og uddannelse: Flere unge kvinder end mænd tager videregående uddannelse. De erhvervsfaglige uddannelser er det eneste område, hvor der er flere mænd end kvinder. Men også her haler de unge kvinder langsomt ind på mændene. Hvor der i 2010 var 8,8 procentpoint flere mænd på erhvervsskolerne end kvinder, var det Efter folkeskolen tager mange elever en ungdomsuddannelse.Det kan være en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.. Man kan kun gå på gymnasiet eller på HTX i byerne Qaqortoq, Nuuk, Aasiaat og Sisimiut.. Det er muligt at tage mange forskellige erhvervsuddannelser i Grønland. Men nogle uddannelser må eleverne tage i Danmark

Anna - ALLIANCE ONLINEElisaveta - ALLIANCE ONLINE

Lange videregående uddannelser i Danmark - Wikipedia, den

Videregående uddannelse Findes din drømmeuddannelse ikke i Danmark? Så har du mulighed for at tage hele din uddannelse i udlandet. Der er også mulighed for at tage på udveksling arrangeret af din egen uddannelsesinstitution eller af dig selv Videregående Uddannelse Arkiv The State and the Ile-de-France Region are establishing new International Research Chairs to accommodate highly qualified, internationally acclaimed, foreign research scientists in all scientific fields.. Team Danmark kan hjælpe støttede atleter med en anbefaling til kvote-2-ansøgningen. Ellers kan dit specialforbund, klub eller Study4Player hjælpe. FLEKSIBILITET UNDER UDDANNELSEN Mange eliteatleter har brug for fleksibilitet, når de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Team Danmark anbefaler, at der bliver udarbejde

Godkendte videregående uddannelser - su

Social arv i Danmark Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, de- selv en lang videregående uddannelse, så er det over 34 pct. af de unge, som har eller er i gang med en lang videregående uddannelse Som udenlandsk studerende i Danmark får man gratis uddannelse og udbetalt SU. Vi vil kræve, at udenlandske studerende skal blive og arbejde i Danmark i 5 år efter endt uddannelse. På denne måde kan de udenlandske studerende tilbagebetale deres gæld til det danske samfund og bidrage til udviklingen af den danske økonomi

Julia - ALLIANCE ONLINE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER. På denne side kan du læse nærmere om ansøgningsprocedurer, særlige tilskud og forhold for studerende på videregående uddannelser i Danmark.. På Undervisningsministeriets uddannelsesportal UG - Uddannelsesguiden kan du søge de fleste oplysninger om dit ønskestudium. Du kan se, hvordan studiet er opbygget, hvad adgangskravene er, hvordan du søger dig optaget. Videregående uddannelser er bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, kunstneriske uddannelser eller maritime uddannelser. Du kan både søge dansksprogede og engelsksprogede uddannelser Uddannelsestyper i Danmark. Måske kan det være lidt svært at finde ud af, hvilken type uddannelse du ønsker. Her er en kort oversigt. Videregående uddannelser. Videregående uddannelser er bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, kunstneriske uddannelser eller maritime uddannelser Videregående uddannelser. I Danmark skal vi leve af uddannelse. Derfor er det vigtig, at uddannelserne er af høj kvalitet og at den studerende får kompetencer, der kan bruges på arbejdsmarkedet. Unges valg af videregående uddannelse. Danske virksomheder mangler medarbejdere inden for it, teknologi og naturvidenskab Korte videregående uddannelserDer findes i alt 15 korte videregående uddannelser i Danmark: Bygningskonstruktør (Esbjerg) Datamatiker (Esbjerg, Sønderborg) Designteknolog (Sønderborg) Finansøkonom Handelsøkonom Installatør IT- og elektronikteknolog (Sønderborg) Jordbrugsteknolog Laborant (Esbjerg.

 • Gedicht liefde Toon Hermans.
 • Öppna sår i ljumsken.
 • Vossko Chicken Wings.
 • Shania Twain Las Vegas 2019.
 • Antidepressiva overklighetskänslor.
 • 1997 12 juni.
 • Gustavsberg spolknapp Vägghängd.
 • Travel to UK from Sweden coronavirus.
 • Astrid Lindgren läser Madicken.
 • Jasmin Lekudere Instagram.
 • Bevistema brottmål.
 • Löpsteg hälen först.
 • Engelska 6 distans svårt.
 • Herbrands köln bahnhäuschen.
 • Rent house Mallorca.
 • The Reluctant Dragon Kenneth Grahame.
 • Träpanel tak badrum.
 • Elever som inte lyssnar.
 • Husqvarna 125 BV manual.
 • Grand Slam Tennis 2 Xbox One.
 • Ekvationer i vardagen.
 • Kampsport Sverige.
 • Electrolux EGD6576NOK.
 • Träningstights barn.
 • Sweet chilisås recept.
 • Crash Bandicoot 2 walkthrough gems.
 • Plastplank hästbox.
 • Räddningstjänsten Karlshamn personal.
 • Folkhälsopedagog jobb.
 • Friserhästar.
 • Bikepark wegscheid.
 • DACA application.
 • Memoarer betydning.
 • Dates in letters.
 • Garageport paketpris.
 • Rättvik Golf.
 • Vasa arbetarskyddsdistrikt.
 • Droge Definition Duden.
 • Folkhälsa 1700 talet.
 • Shroud Settings.
 • Canal Cuatro TV.