Home

Ny lag GDPR

Nu är de dagarna över. Från och med den 25 maj 2018 är det GDPR - General data protection regulation - som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer innebär detta en hel del förändringar EU har beslutat om en ny förordning, dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer (och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige) Från och med den 25:e maj 2018 gäller den nya Dataskyddslagen (GDPR) som är ett helt nytt och unikt regelverk, som ska ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Lagen gäller för alla företag som hanterar uppgifter rörande privatpersoner

GDPR: Allt du behöver veta om EU nya dataskyddsregler

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen - GDPR? - Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den innebär en del förändringar för de organisationer som behandlar personuppgifter, men de flesta bestämmelserna liknar de nuvarande. Den innebär också en risk att råka ut för stora ekonomiska sanktioner och skadestånd, om man. Nya kamerabevakningslagen - så påverkar den dig. Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL) Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar Den nya lagen General Data Protection Regulation (GDPR) (Dataskyddsförordningen) kommer ersätta den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) som baseras på det tidigare EU-direktivet Data Protection Directive (DPD). Målsättningen med den nya dataskyddsförordningen är att på ett effektivt sätt modernisera dataskyddsreglerna i de 28 EU.

Fler nyheter. Hur personuppgifter får behandlas kommer från den 25 maj 2018 regleras med en ny lag: GDPR. Eftersom bilder kan vara personuppgifter, påverkas även du som fotograf av den nya förordningen. Kamera & Bild reder ut vad de nya reglerna egentligen betyder i praktiken - för dig som fotograferar Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, som gäller som lag i Sverige. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL - personuppgiftslagen och avser att ge ett starkare skydd till den enskilda individen GDPR - ny EU-lag en historisk möjlighet När EU:s nya lagstiftning, dataskyddsförordningen GDPR, träder i kraft till våren påverkas alla företag som på något sätt hanterar personuppgifter. Detta är en unik, rentav historisk, möjlighet - tack vare den nya molnbaserade it-tekniken Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Läs mer. Det här är del 1 vi har även en text med nya frågor kallad GDPR 2. Vad är den största skillnaden mellan PUL och GDPR EU:s nya lagbomb: Ett nytt gdpr för artificiell intelligens presenteras Henrik Ek tisdag 20 april 2021 kl. 21:05 henrik.ek@di.se didigital_se Anna Felländer är grundare av Ai Sustainability Center som jobbar med etikfrågor kring artificiell intelligens

GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL) Den 25 maj började den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR att gälla. Syftet är att stärka den enskildes integritetsskydd. GDPR är en lag som alla företag, myndigheter, organisationer och även bostadsrättsföreningar måste känna till och följa

Amelia Andersdotter – BG Play

Den 12 maj lades betänkandet fram som har belyst GDPR ur ett svenskt perspektiv. Utredningen innehåller mycket intressant läsning för de som är intresserade hur vi kommer att arbeta inom dessa frågor i framtiden. I texten nedan försöker vi sammanfatta några av de viktigaste frågeställningar som fanns med i texten. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som [ I april 2016 fattade EU beslut om den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, GDPR, som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. GDPR är den största förändringen inom dataskyddslagstiftning de senaste 20 åren och kommer att ersätta dagens dataskyddsdirektiv inom EU som ligger till grund för personuppgiftslagen Den nya lagen GDPR trädde i kraft den 25 maj. Två saker du måste skaffa dig: Kunskap och överblick. Här är artikeln som berättar vad du behöver göra. Redaktionen 2018-05-02. Visma & GDPR - så jobbar vi med Dataskyddsförordningen I. GDPR och föreningen Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Om man varit duktig och följt den nuvarande personuppgiftslagen PuL så har man det mesta på plats redan. Här ska vi översiktligt gå igenom lagen och ge några tips på hur en förening kan anpassa sig Det innebär att Telenor är personuppgiftsansvarig och måste hantera person- och trafikuppgifter på ett säkert och tryggt sätt för att uppfylla lagen. Nu får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning - GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras

Verandafönster & spröjsade fönster till veranda / orangeriEssunga Plantskola - Spiraea beuvardiana 'Lumikki'

GDPR - Ny lag för dig som har ett kundregister Froda

Den 25 maj börjar en ny lag gälla som påverkar över en miljon organisationer i Sverige. Lagen heter GDPR och påverkar även samtliga organisationer i EU/ESS. Lagen säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt. Om de misslyckas måste de betala upp till 20 miljoner Euro i böter GDPR - nu gäller den nya lagen. Från den 25 maj gäller en ny lag, GDPR, om personuppgifter. Det är en lag inom dataskydd och den ska skydda din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar uppgifter om dig. Du hittar mer information om det på kil.se/dsf (Texten är inte lättläst

GDPR - Ny EU-lag som ersätter PUL den 25 maj 2018

Den 25 maj 2018 börjar nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd men också att underlätta för företag att verka inom EU med enhetliga regler. GDPR är en lag som alla företag, myndigheter och organisationer, även bostadsrättsföreningar, måste känna till och följa Nya visselblåsarlagen i korthet. Direktivet gäller endast larm om överträdelser av EU-rätt (t.ex. GDPR, säkerhet i nätverks- och informationssystem, offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, hälsa, konsumenträtt) Allt du vill veta om GDPR - den nya Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft i maj 2018 - advokat Dag Wetterberg svarar på våra frågor Dag Wetterberg är advokat och grundare av Wetterberg Advokatbyrå som är en affärsjuridisk advokatbyrå med specialisering inom GDPR, immaterialrätt, IT- rätt, marknadsrätt, yttrandefrihet samt rättsprocesser inom dessa områden GDPR - ny datalag. GDPR är nya datalagen (eller dataskyddslagen) som träder i kraft 25 maj 2018. Den kommer ersätta PuL och kommer påverka alla företag, därför är det dags att börja planera hur just ditt företag måste förändra sitt arbetssätt för att vara redo Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulations (GDPR). Detta för att modernisera reglerna i dataskyddsdirektivet och få en mer likartad hantering inom hela EU

I GDPR gör man undantag för bolag eller andra som omfattas av datalagringsdirektivet, det direktiv som vi i Sverige implementerat genom lagen om elektronisk kommunikation. Redan idag omfattas alltså inte leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster av GDPR Vad innebär den nya dataskyddsförordningen - GDPR? - Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den innebär en del förändringar för de organisationer som behandlar personuppgifter, men de flesta bestämmelserna liknar de nuvarande Dataskyddsförordningen / GDPR är en ny lag som ersätter PUL (person och uppgiftslagen) som är till för att skydda oss som privatpersoner ännu mer, vår integritet. Först av allt jag är ingen expert på detta men jag tänker dela mina tankar om vad jag kommer att göra för att säkerställa att jag följer lagen på bästa sätt Ny lag GDPR. FPFV Posted on 2018-08-24 Publicerat i FPFV. Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft GDPR (General Data Protection Regulation) som behandlar personuppgifter och som ersätter gamla PUL,. Detta innebär att alla som handhar någon form av register med personuppgifter måste informera sina medlemmar/kunder detta

I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL - personuppgiftslagen. Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation) Propositionen till den nya lagen läggs fram i februari, och lagändringarna föreslås träda i kraft 25 maj 2018. - Men i övrigt påverkas svensk lagstiftning inte nämnvärt av gdpr, säger Sören Öman GDPR - Det här är vår bild av den nya lagen. GDPR. Om du ännu inte hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation) så är det hög tid nu att du får läsa lite om detta. Personuppgiftslagen (PUL) ersätts från och med den 25:. Så här säger den nya lagen: GDPR omfattar alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter - det vill säga namn, bilder, e-postuppgifter, ip-adresser eller andra uppgifter som.

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s

 1. Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och kommer att innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet
 2. En film som beskriver Dataskyddsförordningen (GDPR), en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018 i syfte att skydda personuppgifter inom EU. Lagen ersätter.
 3. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning, beslutad av EU. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen ställer hårdare krav på hur personuppgifter behandlas, och innebär därigenom ett starkare skydd för individers personliga integritet

GDPR, General Data Protetion Regulation är en ny Dataskyddsförordning, en ny EU-gemensam lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 2018. GDPR ska stärka alla individers grundläggande rättigheter och skydd av integritet genom ökade krav på hur europeiska företag hanterar och skyddar personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som gäller inom hela EU från den 25 maj 2018. Den handlar om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL) Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Den kommer att omfatta alla företag som hanterar och lagrar personuppgifter, och givetvis har vi på Compilator förberett för den nya lagen Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har börjat gälla, För att stötta den här utvecklingen mot en bättre och tillgängligare webb finns den nya lagen om digital tillgänglighet. The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category Advertisement

GDPR. Nya lagen för personuppgifter

GDPR eller General Data Protection Regulation är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning. Förordningen antogs 2016 och träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter nationell register- och personuppgiftslagstiftning Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor Information till dig som kund eller leverantör till Europrofil med anledning av ny lag, GDPR, som träder i kraft 28 maj 2018. Vid kontakter mellan oss och våra intressenter kan vi registrera personuppgifter som inte är känsliga. Det ar företrädesvis namn, telefon och e-post på kontaktpersoner hos kund eller leverantör Den nya lagen bör på samma sätt som i dag gälla för behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad och för annan behandling av personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier

ny lag - gdpr. ny lag - gdpr Denna nya lag som ersätter PUL verkar kunna påverka flera av oss som fotograferar. Frågan är hur mycket och framför allt då för oss som är amatörfotografer..

GDPR är tydlig - är det konst så gäller inte GDPR. Avtal och samtycke är två olika saker. Avtal används när man inte vill riskera att ett samtycke dras tillbaka. Hur som helst så kan du ju inte hävda att det är avtalsbrott och samtycke samtidigt. Och kunderna hänvisade till GDPR och inte till avtalet Från och med den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya lag GDPR, General Data Protection Regulation.Lagen kallas på svenska för Dataskyddsförordningen och kommer på sikt att ersätta nuvarande regelverk kring hantering och insamling av personuppgifter som finns i PU L (Personuppgiftslagen).. Många verksamheter kanske fortfarande har en del frågetecken kring vad GDPR faktiskt innebär

Den totala kostnaden för att införa den nya dataskyddsförordningen GDPR blir runt 2.000 miljarder kronor, eller 198 miljarder euro, för företag i EU GDPR ersätter PUL - personuppgiftslagen. Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR innebär att vi får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen GDPR - guide för små företag Det kan bli dyrt att slarva när nya dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla i maj 2018. Missa inte denna guide som passar dig med ett mindre eller medelstort företag Guide: Facebook anpassar sig efter ny EU-lag - så ser du över dina inställningar. Uppdaterad 21 april 2018 Publicerad 20 april 2018. I Sverige ersätter GDPR.

Vad är GDPR? Läs allt om nya dataskyddsförordningen

Den 1 april börjar den nya säkerhetsskyddslagen att gälla. Lagen kommer att ställa mer omfattande krav på företag, kommuner och myndigheter med säkerhetskänslig verksamhet. Trots det finns det fortfarande väldigt lite information hur man kan förbereda sig De nya lag- och förordningsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Enligt förslaget bör de träda i kraft samtidigt som förslaget om en ny lag som generellt förbjuder registerkontroll i arbetslivet träder i kraft. Källa: Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av ett utökat författningsstöd, SOU 2019:1 Skolfoto stoppas i flera skolor - efter nya lagen. GDPR. Publicerad 19 aug 2019 kl 09.50, uppdaterad kl 13.46. Det blir inga skolfoton i Malmö längre. Arkivbild. GDPR började gälla i maj 2018 och syftar till att skydda personuppgifter vid databehandling inom EU. Andra har också läst Den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation) skärper kraven på information till patienter innan uppgifter om dem förs in i kvalitetsregister. Här hittar du information om vilka rättigheter patienten har Skydd av personuppgifter i EU. Läs om den allmänna dataskyddsförordningen, direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning och andra bestämmelser om skydd av personuppgifter

Fairline Targa 43 2004 Volvo Penta KAD 75P till salu - MS

GDPR och ny lag gör befintliga tillstånd för

Den 25 maj 2018 kom en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen, förkortning på engelska GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Samma regler kommer att gälla i hela EU. Denna nya lag ersätter PUL, personuppgiftslagen Lagen föreskriver istället specifika situationer där det är tillåtet, vilka brukar kallas för opt in och soft opt in, samt hur ett reklamutskick via e-post ska se ut. Opt in-situation - Denna situation innebär att ett företag får skicka reklam via e-post till en fysisk person (privatpersoner och enskilda näringsidkare) endast om denna har samtyckt till det på förhand Ökad trygghet för visselblåsare ställer nya krav. 30 juni 2020. Den 7 oktober 2019 godkände Europeiska rådet ett direktiv (visselblåsardirektivet) vars syfte är att skydda personer som rapporterar misstänkta överträdelser genom så kallad visselblåsning. EU:s medlemsländer har två år på sig att införliva detta direktiv vilket. GDPR utläses General Data Protection Regulation och är en ny lag som gäller över hela EU från och med 2018-05-25. Översatt till svenska så blir GDPR Dataskyddsförordningen. I Sverige kommer GDPR att ersätta Personuppgiftslagen (PUL)

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla som lag i Sverige. Förordningen har som all lagstiftning ett nummer (i detta fall 2016/679) och har ett långt fullständigt namn, vilket gör att den mest går under benämningen GDPR som är förkortningen av dess namn på engelska, General Data Protection Regulation Ny lag innebär förändring av publicering på webben för Ånge kommun. Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). För att anpassa kommunens hantering av personuppgifter till den nya lagstiftningen gör Ånge kommun några förändringar när det gäller. Publicerad 22 maj 2018 På fredag träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. För privatpersoner innebär den ett starkare skydd därför att det ställs högre krav på säkerheten för de som.. Den 25 maj 2018 träder den i kraft, den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation, eller GDPR. På svenska översätter vi denna förkortning till dataskyddsförordningen, men, vad innebär egentligen detta? Vad är syftet med denna nya lag som nu alla måste följa? Läs även våran uppdaterade integritetspolicy här

Gdpr har gett upphov till en ny yrkesroll - dataskyddsombud, även kallat Data Protection Officer. Ombudets uppgift är att se till att förordningen följs inom organisationen. En del väljer att anställa ett internt, andra anlitar en konsult Lagen GDPR - den allmänna dataskyddsförordningen - EUs nya lag träder i kraft 25 maj 2018! Hur relaterar de... En ny bokstavsförkortning att ta hänsyn till.. Den totala kostnaden för att införa den nya dataskyddsförordningen GDPR blir runt 2 000 miljarder kronor, eller 198 miljarder euro, för företag i EU. Nya lagen om dataskydd - så påverkas du 10 apr 2018 Emmylou Tuvhag: Snart börjar den nya lagen gälla som kommer att stärka din ställning på internet

Dataskyddsförordningen - Wikipedi

EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad GDPR) ska tillämpas i EU och gäller som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det kommer även en ny svensk dataskyddslag som kompletterar reglerna i GDPR I dag fredag träder den nya dataskyddslagen, GDPR, i kraft i Sverige och EU. Med den ska du slippa oönskad reklam från företag du en gång gjort affärer med. Anledningen är att de inte längre får spara dina uppgifter om du inte vill. Här är allt du behöver veta 25 maj 2018 ersätts PuL av den nya dataskydds­förordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Den gäller då som lag i samtliga EU‑länder. Företag som inte hanterar sina person­uppgifter rätt riskerar kännbara sanktions­avgifter Ny dataskyddsförordning från EU (GDPR) Fredrik Reinius - 11 december, 2015 Just nu är det många som hör av sig till mig för att fråga om GDPR (General Data Protection Regulation), EUs nya förordning för stärkt skydd av känsliga personuppgifter

GDPR - Lagen om behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som är lag i alla medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den nuvarande svenska lagen Personuppgiftslagen (PUL). Den nya GDPR är en utveckling och förstärkning av den svenska PUL-lagen EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå

Nya kamerabevakningslagen och GDPR - så påverkar det di

 1. SIS standardiseringschef Annika Andreasen inledde dagen med att konstatera att ISO 27000-serien är en bra plattform för att uppfylla kraven i EU:s General Data Protection Regulation, GDPR, den nya lag som gäller i alla medlemsstater från och med 25 maj i år
 2. Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är ny lag från och med den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter
 3. Dataskyddsförordningen vanligtvis kallad GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation som antogs redan 2016 men som med buller och bång trädde i kraft den 25e Maj 2019. Den består av 11 kapitel och 99 artiklar och mycket i den liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen
 4. GDPR - SÅ ANPASSAR VI OSS TILL DEN NYA LAGEN Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj 2018 Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innebar förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter. Örebro stängsel AB analyserar kontinuerligt verksamheten och utför de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten efter kraven.
 5. Den 25 maj 2018 fick vi ju en ny lag med utgångspunkt från EU:s nya förordning om personuppgifter och dataskydd, GDPR. Alla företag och organisationer har då att förhålla sig till en skärpt reglering avseende behandling av uppgifter om enskilda individer, med en hel del krav och sanktionsavgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s nya dataskyddsförordning, vilken träder i kraft den 25e maj 2018. Förordningen kommer att innebära hårdare krav på hantering av personuppgifter, bland annat via nya rutiner för att få en säker hantering av register Den nya lagen gäller för betalningar på internet och i butik inom EU och EES-området och från den 14 september 2019. Var försiktig och tänk på det här. Svenska bankföreningen uppmanar att din bank alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig: telefonnummer, epost-adress med mera Inventera samtycke och hantering av kandidatdata I och med GDPR, en ny lag som ersätter Personuppgiftslagen, blir det strängare krav på hur persondata samlas in och hanteras. För dig som jobbar med rekrytering gäller det att få samtycke från de arbetssökande att samla in, lagra och hantera deras personuppgifter

GDPR - Utbildning i den nya dataskyddslage

 1. GDPR, eller General Data Protection Regulation som förkortningen står för är en lag som gäller i hela EU från och med 25 maj 2018. På svenska säger man vanligen Dataskyddsförordningen. Syftet med Dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter och samtidigt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU
 2. GDPR ersätter nuvarande nationell lagstiftning på området (t ex Personuppgiftslagen, PUL, i Sverige). Som exempel på större förändringar i den nya lagen kan nämnas ökade krav på dokumentation, processer och informationssäkerhet, samt införandet av rollen dataskyddsombud (DPO), som kan liknas vid rollen personuppgiftsombud enligt PUL men med ökade krav
 3. Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter den gamla personuppgifts-lagen (PUL). Den nya förordningen ska stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Personuppgifter omfattar alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person
 4. Den nya lagen bygger på det fjärde penningtvättsdirektivet som antogs den 20 maj 2015. Lagen syftar till att anpassa svensk lag till EU:s regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen kommer att vara mer preciserad och detaljerad och ställa högre krav på kundkännedom än tidigare. 2
 5. Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att träda i kraft. GDPR eller General Data Protection Regulation som den heter, är till för att skydda dig som privatperson, och innehåller ett centralt begrepp som heter privacy by design
 6. GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny europeisk förordning för dataskydd som har blivit ett av de mest omtalade ämnena under 2016. I den här delen av artikelserien kommer jag att gå in lite på vad GDPR innehåller och vad lagen säger. Vad säger lagen? Som bekant handlar GDPR i grunden om att harmonisera regelverket och stärka rättigheterna för individer när det.
 7. 2018 kom nya lagar; tillgänglighet handlar om att göra digitalt material tillgängligt för så många som möjligt och GDPR om att skydda personuppgifter. Enligt lag är vi skyldiga att uppfylla dessa krav i all produktion

GDPR - så påverkas förskolan Förskoletidninge

Du har säkert hört om den förut. Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, som brukar kallas GDPR. I Sverige heter den dataskyddsförordningen och den gäller som lag i Sverige, och alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 It's an important detail cribbed from the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR), which compels organizations to report breaches affecting EU citizens, no matter where the hacked company is located, to regulators within 72 hours

GDPR står för General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen, som vi säger på svenska. Det är en ny EU-lag som från den 25 maj 2018 ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen påverkar vad, var och hur vi lagrar personup.. GDPR - så kommer den nya lagen att påverka ditt liv. Uppdaterad 2018-03-26 Publicerad 2018-03-26 Foto: Pontus Lundahl/TT Gillamarkeringar, nätdejter och platserna du besökt - allt du. GDPR del 2: Personuppgifter & Samtycke. Som en uppföljning till del 1 av vår GDPR serie, där vi täckte grundläggande frågeställningar om den nya lagen och även gav er en checklista med värdefulla tips att komma igång med, dyker vi nu i del 2 ned i frågor kring personuppgifter, samtyckte och annan viktig information för dig att ta.

Om allt går som det ska blir det en ny svensk lag i maj 2018 och kommer då beröra alla som jobbar med kritisk infrastruktur. Men till skillnad från GDPR så handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet. NIS-direktivet. NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige Den nya lagen som av vissa kallats nya PUL (personuppgiftslagen) påverkar alla företag som lagrar information om sina kunder. EUROPAPARLAMENTETS och rådets förordning (EU) nr 2016/679, eller GDPR som är den mest standardiserade förkortningen, är en förordning framtagen för att förbättra skyddet av medborgares personuppgifter i EU Som Kelly Clay på GlaxoSmithKline säger: GDPR 2016/679 är en förordning om dataskydd och sekretess i EU-lagen som gäller alla individer inom EU. GDPR innehåller även en ny uppsättning digitala rättigheter för EU-medborgare, i en tid då det ekonomiska värdet av personliga uppgifter ökar i den digitala ekonomin GDPR i marknadsföring, kommunikation och sociala medier. 20 april 2018. Tips och trix. Det finns en hel del saker i den nya GDPR-lagen som påverkar dig som jobbar med marknadsföring. Så fort någon signar upp sig för ett nyhetsbrev, går med i en kundklubb eller fyller i någon form av anmälningsformulär så behandlas personuppgifter

Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

Den nya lagen om personuppgifter. Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018. General Data Protection Regulation, vilket ofta förkortas till GDPR. Förordningen är till för att skydda enskildas personliga integritet. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen. GDPR. Vi på Symbolbruket värnar om din integritet och säkerhet. GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på öppenhet och därför finns den här sidan för dig för att du ska veta vad vi gör i behandlingen av personuppgifter

Video: Ny dataskyddsförordning - vad gäller? - JURIDISK VÄGLEDNIN

GDPR: Så påverkas fotografer av den nya lagen Kamera & Bil

skanör – KameratrolletNy ledare på gång för sossarna - VXONyhetsarkiv | Visuell PartnerProdukter arkiv - EstrellaInför BIK - Örebro HK - BIK Karlskoga
 • Riza Pahlavi.
 • Blöjor nyfödd Willys.
 • Kan det finnas elektrisk ström utan spänning.
 • My Esel Zubehör.
 • Vad är förna.
 • The rain in Spain falls mainly on the plane figure of speech.
 • Özz Nûjen fotboll.
 • John Deere gator XUV 550 S4 for sale.
 • Likheter mellan behaviorismen och psykodynamiska perspektivet.
 • Höga klackar butik.
 • Lada VAZ 2106.
 • IPhone 5s skal Marmor.
 • Seth Green Wife 2020.
 • It leiter Landkreis Vechta.
 • Ducati Hypermotard 821.
 • Guerlain KICKS.
 • Nigeria inbördeskrig.
 • Boyhood movie Download Foumovies.
 • Navy SEALs test.
 • Ricky Gervais.
 • Wein Fakten lustig.
 • Schenker försäkring Tradera.
 • Thomas Alva Edison Auszeichnungen.
 • Solow modellen formel.
 • Ducati Hypermotard 821.
 • Captain Underpants song lyrics.
 • Fahrradkurier Frankfurt Job.
 • Strom, Gas Telekommunikation.
 • Vad gör en servicetekniker.
 • Verliefd op iemand met bindingsangst.
 • GPA score.
 • Institutional school of thought.
 • Hur ofta ska man byta coil på Vape.
 • Ricky Rich Min diamant.
 • James twilight.
 • Igora vibrance 8 4.
 • Rimbaud dikt.
 • Executive meaning in telugu.
 • Sonntagsmärchen heute ARD.
 • Reasoning synonym.
 • Nima knivslip.